ARKEOLOGI

Jag har alltid varit intresserad av Arkeologi men tyvärr så utbildade jag mig inte inom Arkeologi under min tidigare studietid. Men i början av 2000-talet tog jag tag i saken och läste till en kandidatexamen.

Jag tog min examen 2010 via Södertörns Högskola.

Jag har varit med på två stycken seminariegrävningar Birka 2008 och Stora Karlsö 2009.

Läs gärna min B-uppsats och min C-uppsats.

Följande kurser har jag läst inom Arkeologi:

KurserHögskolepoängLärosäteÅr
Orienteringskurs i Arkeologi7,5Uppsala Universitet2005
Botare7,5Uppsala Universitet2008
Arkeoosteologi7,5Uppsala Universitet2009
Etnoarkeologi15,0Uppsala Universitet2012
Evolutionära perspektiv på människans beteende och föda30,0Uppsala Universitet2013
Arkeologi grundkurs30,0Södertörns högskola2007
Introduktionskurs i marinarkeologi7,5Södertörns Högskola2007
Arkeologi B30,0Södertörns Högskola2008
Introduktions kurs i samtidsarkeologi7,5Södertörns Högskola2008
Arkeologi C30,0Södertörns Högskola2009
GIS 17,5Södertörns Högskola2009
GIS 27,5Södertörns Högskola2010
Arkeologisk forskning30,0Södertörns Högskola2011
Introduktionskurs i Osteoarkeologi7,5Stockholms Universitet2010
Från fynd till föremål15,0Stockholms Universitet2012
Evolutionsteori för alla7,5Högskolan Dalarna2006
Vad är Arkeologi ? Aktuell arkeologisk forskning vid Linnéuniversitetet7,5Linnéuniversitetet2018
Sandby borg, Arkeologin, händelsen, tiden7,5Linnéuniversitetet2020