LAEV C&D

Eva är en god organisatör, hon arbetar systematiskt mot uppsatta mål. Hon gillar att lösa problem och har en analytisk förmåga.

Eva är både en lagspelare och en ensamvarg.

Eva har över 30 års erfarenhet inom Läkemedelsindustrin. Roller som Eva har haft under åren är laboratorieingenjör, QA Specialist och kvalificeringsledare.

Eva har arbetat inom ett flertal projekt under alla yrkesverksamma åren och ett flertal projekt har varit i ren forskningsmiljö.

LAEV C&D kan hjälpa till med att utforma kvalificeringsprotokoll, sammanställa rapporter, skriva instruktioner m.m.

LAEV C&D kan också utforma enklare websidor till mindre organisationer, privatpersoner samt föreningar.

LAEV C&D har sitt säte i Oskarshamn och utför arbeten helst via distans.