CV Simning

Sim utbildning

Simlekskola,ledarutbildning, Svenska Simförbundet, 1993
Siminstruktör-steg 1, Svenska Simförbundet, 1994
Behörig Simtränare, Tränarutbildning-steg 2, Svenska Simförbundet, 2000
Kursledarutbildning, Simlärare, Svenska Simförbundet, 2007
HLR kursledarutbildning, SISU,2010
Kursledarutbildning Simlärare,uppdatering, Svenska Simförbundet 2010

Simtränar/lärarerfarenhet

Har sedan 1993-2014 arbetat inom Södertörnssimsällskap med simskola/teknik skola och tränare i tävlingsverksamheten samt  utbildat i vuxencrawl.

Mellan 2010-2014 specialiserade jag mig för barn med särskilda behov främst autism och ADHD.

Startade också upp en vilande verksamhet i Vårby simhall 2008.