CV Arkeologi

Examen

Bachelor of Arts with a major in Archeology, SödertörnsHögskola 2010

Fristående kurser

Orienteringskurs Arkeologi,Högskolan Gotland, 5p, 2005
Evolutionsteori för alla, Högskolan Dalarna, 5p, 2006
Matematikens historia, Högskolan Gotland, 5p, 2006
Arkeologi A, Södertörns Högskola 20p, 2007
Livets molekyler, Stockholms Universitet, 5p,2007
Marinarkeologi, Södertörns Högskola 7,5hp,2007
Botare, Etnologi, Högskolan Gotland 7,5 hp,2008
Arkeologi B, Södertörns Högskola 30hp, 2008
Samtidsarkeologi, Södertörns Högskola 7,5hp,2008
Arkeologi C, Södertörns Högskola 30hp, 2009
Arkeoosteologi, Högskolan Gotland 7,5hp, 2009
GIS 1, Södertörns Högskola,7,5hp,2010
GIS 2, Södertörns Högskola,7,5hp,2010
Introduktion osteologi, Stockholms Universitet, 7,5hp,2010
Från Fynd till Föremål, Stockholms Universitet, 15hp, 2011
Arkeologisk forskning, Södertörns Högskola, 30hp, 2011
Etnoarkeologi, Högskolan Gotland, 15hp 2012

 

C Uppsats

Båtudden på Björkö

Stora Karlsö undersökningar 2009

Seminariegrävning Birka