Om mig

 

Profil

Nyfiken Biomedicinsk analytiker med lång erfarenhet inom läkemedelsindustrin!

 Erfarenhet av kvalificering av lab. instrument, datoriserade system, avvikelsehantering, skriva instruktioner, utföra egeninspektioner, utföra och hålla utbildning inom GMP och Lean.

Arbetat i många projekt under alla år inom läkemedelsindustrin varav ett flertal av ren forskningskaraktär.

 Något ringrostiga kunskaper inom laborativt arbete främst molekylärbiologiska såsom ELISA, validering av analysmetoder, erfarenhet av rekombinant produktion såsom rening och analys.

Jag har tagit en kandidatexamen inom Arkeologi på Södertörns Högskola.
Jag har seminariegrävt på Birka och Stora Karlsö.

Under ett flertal år har jag varit simtränare/lärare inom Södertörns simsällskap för barn och vuxna, de senaste åren specialiserade jag mig för barn med speciella behov främst inom autismspektrat och ADHD.

CURRICULUM VITAE BMA

CURRICULUM VITAE Arkeologi

CURRICULUM VITAE  Simning