Prick stopp

I år var det 22 stycken som gick på fel sida om denna prick!